แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน

  • ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)
  • แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน
  • แผนยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศของกรมชลประทาน
  • แนวทางการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต

Developed in conjunction with Ext-Joom.com - module for Joomla

1460

0.png1.png6.png9.png6.png8.png
19 สิงหาคม 2562
ลิขสิทธิ์ © ๒๕๖๒ กรมชลประทาน | สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด :: ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 11, Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome และ Safari