องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง

 

01
02
03

 

04
05
06

 

07
08

 

วันนี้ (23 พ.ค. 62) พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมี นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน นายประสิทธิ์ ชรินานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดตรัง และผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และพบปะราษฎรผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ ณ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

 

สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่ บ้านท่างิ้ว ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เสร็จสมบูรณ์เมื่อปี 2543 โดยอ่างเก็บน้ำมีสันเขื่อน กว้าง 8 เมตร ยาว 330 เมตร สามารถเก็บกักน้ำได้ 18.50 ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบท่อส่งน้ำจำนวน 5 สาย ความยาว 19 กิโลเมตร พื้นที่รับประโยชน์ 5,200 ไร่ และส่งน้ำลงสู่ลำน้ำเดิม(คลองธรรมชาติ) ความยาว 27 กิโลเมตร โดยมีอาคารชลประทานขนาดเล็กตั้งอยู่เป็นช่วงๆ ของลำน้ำ ทำหน้าที่กระจายน้ำเข้าสู่แปลงเพาะปลูก พื้นที่ได้รับประโยชน์ 12,700 ไร่ แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคของคนในพื้นที่ ทั้งยังสามารถประกอบการเกษตรกรรมได้อย่างต่อเนื่องตลอดฤดูกาลของการเพาะปลูก

1460

0.png1.png6.png9.png6.png8.png
19 สิงหาคม 2562
ลิขสิทธิ์ © ๒๕๖๒ กรมชลประทาน | สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด :: ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 11, Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome และ Safari