สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ...

 

01
02
03

 

04
05
06

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

วันนี้ (9 ส.ค.62) เวลา 09.50 น. นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน เฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ทรงเสด็จตรวจเยี่ยมและทอดพระเนตรสวนไม้ดอกไม้หอม ณ ศูนย์บริการการพัฒนาไม้ดอกไม้หอม มูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

อธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการการพัฒนาไม้ดอกไม้หอม มูลนิธิชัยพัฒนา กราบบังคมทูล แนวทางในการดำเนินงานของศูนย์ดังกล่าว ปัจจุบันมีพันธ์ไม้ต่างๆ ที่รวบรวมไว้แล้วจำนวน 364 ชนิด แบ่งเป็นไม้ดอกไม้หอมไทย 230 ชนิด ต้นไม้ประจำจังหวัด 64 ชนิด และไม้ประเภทอื่นๆ 70 ชนิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการขยายพันธุ์ อนุรักษ์และรักษาความหลากหลายพันธุกรรมพืชของพันธุ์ไม้ดอกไม้หอมไทย มีการจัดอบรมเยาวชนให้มีความสนใจและร่วมกันอนุรักษ์พันธุ์ไม้ดอกไม้หอมไทย และเพื่อให้ศูนย์แห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้พันธุ์ไม้ดอกไม้หอมไทย

ผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชม ศูนย์บริการการพัฒนาไม้ดอกไม้หอม มูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งมีพื้นที่รวมทั้งหมด 63 ไร่ 12 ตารางวา โดยพื้นที่ของศูนย์ได้ร่วมกันรับผิดชอบดำเนินการตั้งแต่มูลนิธิชัยพัฒนามีคำสั่งระหว่างกรมชลประทานในพื้นที่ 53 ไร่ 98 ตารางวา และกองพลทหารราบที่ 9 พื้นที่ 9ไร่ 3 งาน 18 ตารางวา สำหรับพื้นที่ในส่วนที่กรมชลประทานรับผิดชอบนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2562 นี้ สำหรับภารกิจของกรมชลประทานในปี 2562 ได้ดำเนินการซ่อมแซมสระเก็บน้ำความจุ 3,100 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง ผลการดำเนินการเสร็จเรียบร้อย ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กความยาว 1,770 เมตร ดำเนินการไปแล้วร้อยละ 85 และปรับปรุงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กความยาว 821 เมตร ดำเนินการไปแล้วร้อยละ 75 จากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกต้นจำปีสิรินธร 1 ต้นและฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการพัฒนาไม้ดอกไม้หอม มูลนิธิชัยพัฒนา

1460

0.png0.png2.png3.png3.png0.png2.png9.png
30 พฤษภาคม 2563
ลิขสิทธิ์ © ๒๕๖๒ กรมชลประทาน | สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด :: ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ :   ictweb@rid.go.th
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 11, Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome และ Safari