รองอธิบดีกรมชลฯ ต้อนรับองคมนตรีในการลงพื้นที่ติดตามโครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก

 

01
02
03

 

04
05
06

 

วันนี้ (29 สิงหาคม 2562) นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 10/2562 ระหว่างวันที่ 2- 30 สิงหาคม 2562 ในพื้นที่จังหวัด พิษณุโลก และจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน และจังหวัด ให้การต้อนรับ และรายงานสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำโครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

สำหรับโครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 194 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำใช้การได้ 152 ล้าน ลบ.ม. น้ำไหลเข้าต่อวัน 7.46 ล้าน ลบ.ม. และระบายออกวันละ 1.03 ล้าน ลบ.ม. โดยสถานการณ์ภัยแล้งที่จังหวัดพิษณุโลก ปัจจุบันพื้นที่ประสบภัยแล้งในเขตชลประทาน ได้แก่ ตำบลท่าช้าง ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 3,000 ไร่ โดยเป็นพื้นที่ในเขตชลประทานทั้งหมด ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินฝนแล้ง เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ในพื้นที่ หมู่ที่ 1-11 ตำบลเนินกุ่ม หมู่ที่ 1,2,3,4,5,7,8 ตำบลวัดตายม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก และพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลชุมแสงสงคราม หมู่ที่ 8 ตำบลบึงกอก หมู่ที่ 2,3,7,9,12,13 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 และประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินฝนแล้ง ในพื้นที่ หมู่ที่ 1-16 ตำบลบ้านดง หมู่ที่ 4,5,7,9,10,11,12 ตำบลป่าแดง หมู่ที่ 1-10 ตำบลสวนเมี่ยง หมู่ที่ 2,4,7,8,9 ตำบลชาติตระการ หมู่ที่ 3,4,5,13,14,16 ตำบลบ่อภาค หมู่ที่ 1,2,3,4,6,7,8,9 ตำบลท่าสะแก อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ฝนทิ้งช่วงในเดือนมิถุนายน ถึง เดือนกรกฎาคม 2562 ส่งผลให้พื้นที่ลุ่มในเขตจังหวัดพิษณุโลก ประสบปัญหาภาวะฝนแล้ง ทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำ

จากนั้น องคมนตรีและคณะเดินทางไปยังแปลงนาบ้านโคกอิฐ-โคกใน ในเขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก รับฟังบรรยายสรุปการขยายผลการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมให้กับราษฎรและมอบเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร พร้อมทั้งเยี่ยมชมโรงสีข้าว กลุ่มข้าวซ้อมมือโคกอิฐ-โคกใน กิจกรรมการผลิตข้าวซ้อมมือ และร่วมหว่านข้าวในแปลงนาร่วมกับเกษตรกร ณ แปลงนาบ้านโคกอิฐ-โคกใน ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

ทั้งนี้ กรมชลประทานการให้ความช่วยเหลือ โดยนำเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่ในเขตชลประทาน จำนวน 3 เครื่อง และช่วยเหลือพื้นที่นอกเขตชลประทาน จำนวน 2 เครื่อง และได้เตรียมพร้อมการให้ความช่วยเหลือด้านเครื่องจักร-เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ 82 เครื่อง รถบรรทุกน้ำ 6 คัน พร้อมช่วยเหลือในทุกพื้นที่ทันที โดยสถานการณ์ในพื้นที่ที่ได้รับการช่วยเหลือมีแนวโน้มดีขึ้น เนื่องจากมีปริมาณฝนตกในพื้นที่มากขึ้น หากมีปริมาณฝนตกสม่ำเสมอเพียงพอต่อความต้องการ คาดว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติภายใน 1-2 สัปดาห์

1460

0.png0.png1.png9.png1.png6.png9.png8.png
31 มีนาคม 2563
ลิขสิทธิ์ © ๒๕๖๒ กรมชลประทาน | สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด :: ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ :   ictweb@rid.go.th
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 11, Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome และ Safari