สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

 

 
58576175 2943953845677636 397152889966952448 n
58704232 2943954725677548 2257902781824237568 n
 

 

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 25 กันยายน 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง ห้องประชุม 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จะเกษียณอายุราชการ ซึ่งได้สนองงานตามพระราชดำริของใต้ฝ่าละอองพระบาทมาโดยตลอด เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา

 

ในการนี้ กรมชลประทานมีข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการ ได้แก่ นายประสิทธิ์ ชรินานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 ร่วมเฝ้า ฯ กราบบังคมทูลลา โดยมี ดร. ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เฝ้า ฯ รับเสด็จ

1460

0.png0.png2.png8.png2.png8.png3.png0.png
04 สิงหาคม 2563
ลิขสิทธิ์ © ๒๕๖๒ กรมชลประทาน | สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด :: ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ :   ictweb@rid.go.th
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 11, Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome และ Safari