การประชุมคณะกรรมการจัดทำตัวชี้วัด ระดับสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

01
02

 

03
04

 

วันนี้ (19 มิถุนายน 2562) เวลา 9.30 น. นายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำตัวชี้วัด ระดับสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี ผู้อำนวยการสำนัก/กอง พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1-17 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำตัวชี้วัด การปรับปรุงระบบการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดระดับสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน ในการนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการปรับปรุงตัวชี้วัดและรูปแบบการประเมิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แบบประเมินผลตัวชี้วัดความพึงพอใจผู้รับบริการของสำนัก/กอง ส่วนกลาง พร้อมทั้งพิจารณาเกณฑ์การให้คะแนนและการรายงานผลการดำเนินงาน ระดับสำนัก/กอง ณ ห้องประชุมธารทิพย์ อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร

1460

0.png1.png6.png9.png6.png3.png
19 สิงหาคม 2562
ลิขสิทธิ์ © ๒๕๖๒ กรมชลประทาน | สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด :: ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 11, Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome และ Safari