กรมชลประทานส่งเครื่องสูบน้ำเร่งแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองโพ อ.บางปะอิน

 

01
02
03

 

04
05
06

 

07
08

 

กรมชลประทานชี้แจงจากกรณีชาวบ้านเทโพ ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร้องเรียนกรมชลประทานก่อสร้างเขื่อน ทำน้ำเน่า ปลาตาย ระบบนิเวศคลองโพ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเกษตร- เชิงนิเวศเสียหายทั้งระบบ เห็ดตับเต่าที่ชาวบ้านปลูกไว้ เสียหายหลายล้านบาท นั้น

 

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า เบื้องต้นกรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่แล้วพบว่า คลองที่เกิดปัญหาดังกล่าว คือ คลองระบาย 2 ซ้าย ป่าสักหรือคลองบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งอยู่ห่างจากประตูระบายน้ำบ้านโพธิ์ 2 ประมาณ 10 กิโลเมตร สภาพน้ำในคลองทั่วไปมีสภาพปกติ แต่เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียเฉพาะจุดเท่านั้น คาดว่าสาเหตุมาจากปัจจุบันมีฝนตกน้อย ประกอบกับมีการระบายน้ำเสียบางส่วนจากชุมชนลงสู่คลองระบาย 2 ซ้ายป่าสัก(คลองบ้านโพธิ์) เกิดความเข้มข้นสูง รวมทั้งมีการปิดทำนบดินบริเวณปากคลองบ้านโพ เพื่อดำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำบ้านโพ 2 แต่เนื่องจากระดับน้ำในคลองทรงตัว ไม่มีน้ำต้นทุนในการผลักดันน้ำเสียออกไป จึงส่งผลให้ปลาในคลองตาย

 

สำหรับการแก้ปัญหาในระยะเร่งด่วน กรมชลประทาน ได้ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณจุดก่อสร้างประตูระบายน้ำบ้านโพ 2 จำนวน 1 เครื่อง พร้อมเดินเครื่องสูบน้ำวันละ 22 ชั่วโมง ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 15 มิ.ย.62 ที่ผ่านมา และติดตั้งเครื่องสูบน้ำอีก 2 เครื่อง สูบน้ำแล้ววันละ 22 ชั่วโมงเช่นกัน นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการยกบานระบายประตูระบายน้ำบ้านโพและประตูระบายน้ำข้าวเม่า เพื่อระบายน้ำในพื้นที่ให้เกิดการไหลเวียนของน้ำ พร้อมกับระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำบ้านโพ 1 และใช้เครื่องสูบน้ำช่วยสูบไปลงแม่น้ำเจ้าพระยา ส่งผลให้น้ำที่เน่าเสียเริ่มเจือจางลงไประดับหนึ่งแล้ว คาดว่าสถานการณ์น้ำเน่าเสียในบริเวณดังกล่าวจะคลี่คลายดีขึ้นโดยลำดับภายใน 2 วันนี้

 

ในส่วนของการแก้ไขปัญหาในระยะยาว นั้น กรมชลประทาน จะดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อสูบน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้น้ำเกิดการไหลเวียนของน้ำในคลองโพ และหากมีฝนตกในพื้นที่เพิ่มขึ้นจะสามารถช่วยเจือจางน้ำเน่าเสียได้ดีและกลับสู่สภาพปกติโดยเร็วยิ่งขึ้นในระยะต่อไป ทั้งนี้ ต้องขอความร่วมมือจากประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองโพ ให้ร่วมกันสอดส่องไม่ให้มีการนำน้ำเสียจากบ้านเรือนหรือโรงงานอุตสาหกรรมทิ้งระบายลงไปในคลองโพ เพื่อให้คุณภาพน้ำในคลองอยู่ในเกณฑ์ที่ดีตลอดเวลา

1460

0.png1.png6.png9.png6.png6.png
19 สิงหาคม 2562
ลิขสิทธิ์ © ๒๕๖๒ กรมชลประทาน | สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด :: ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 11, Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome และ Safari