ประชุมสรุปบทเรียนการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน 117 ปี

 

01
02

 

03
04

 

วันนี้ (18 มิถุนายน 2562) เวลา 13.30 น. นางณภัทร เวียงคำมา ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานเลขานุการกรม เป็นประธานการประชุมสรุปบทเรียนการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 117 พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ ในสังกัดส่วนประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ตลอดจนร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาในการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาต่อยอดการทำงานในปีต่อไป ณ ห้องประชุม 300 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน ถนนสามเสน

1460

0.png1.png6.png9.png6.png8.png
19 สิงหาคม 2562
ลิขสิทธิ์ © ๒๕๖๒ กรมชลประทาน | สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด :: ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 11, Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome และ Safari