กิจกรรมปันสุขเพื่อน้อง

 

01
02

 

03
04

 

วันนี้ (21 มิถุนายน 2562) คณะอนุกรรมการ การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมกรมชลประทาน นำโดย นายปิยดุล สุขโข ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา สำนักวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยบุคลากรกรมชลประทาน จำนวน 50 คน ร่วม "กิจกรรมปันสุขเพื่อน้อง" ภายใต้โครงการปันสุข โดยได้ร่วมกันแบ่งปันความสุขด้วยการสมทบทุนเลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคสิ่งของใช้อุปโภคบริโภคที่จำเป็นสำหรับเด็ก อาทิ เสื้อผ้า กระเป๋ารองเท้า ผ้าอ้อมสำเร็จรูป นมกล่อง UHT รสจืด เป็นต้น ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

 

อนึ่ง โครงการปันสุข เป็นโครงการที่จัดขึ้น เพื่อให้บุคลากรกรมชลประทาน ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน มีส่วนร่วมในการแบ่งปัน มีจิตสำนึกที่ดี มีจิตสาธารณะ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์และเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เสริมสร้างขวัญกำลังใจ ในการดำเนินชีวิต และยังสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 มิติที่ 3 ด้านสังคม กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้บุคลากรได้ทำกิจกรรมร่วมกันทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนมีจิตสาธารณะ โดยมีทั้งหมด 2 กิจกรรมคือ กิจกรรมปันสุขเพื่อน้อง และกิจกรรมปันสุข สายใยสู่ผู้สูงวัย ซึ่งจะจัดขึ้นช่วงเดือนตุลาคม 2562 นี้

1460

0.png1.png6.png9.png6.png4.png
19 สิงหาคม 2562
ลิขสิทธิ์ © ๒๕๖๒ กรมชลประทาน | สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด :: ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 11, Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome และ Safari