รองอธิบดีกรมชลประทาน ประชุมระบบติดตามสถานการณ์น้ำผ่าน Mobile Application RIO 12

 

 
58576175 2943953845677636 397152889966952448 n
58704232 2943954725677548 2257902781824237568 n
 

 

 
58113445 2943954859010868 4564818016738476032 n
58608465 2943953962344291 9083510743302668288 n
 

 

 

รองอธิบดีกรมชล ประชุมระบบติดตามสถานการณ์น้ำผ่าน Mobile Application RIO 12 WMS

วันนี้ (18 ก.ย.62) เวลา 13.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน ประชุมเรื่อง ระบบติดตามสถานการณ์น้ำผ่าน Mobile Application RIO 12 WMS ของสำนักงานชลประทานที่ 12 เพื่อรายงานสถานการณ์น้ำสะดวกและรวดเร็ว และรายงานข้อมูลโดยเฉพราะในช่วงวิกฤติ เช่นน้ำท่วม ภัยแล้ง เพื่อลดขั้นตอนในการรายงาน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร เพื่อพัฒนาระบบการทำงานของโครงการ ฯ ในสำนักงานชลประทานที่ 12 เข้าสู่ Thailand 4.0 และ RID no1 ตามนโยบายของกรมชลประทาน และเพื่อยกระดับการให้บริการของสำนักงานชลประทานที่ 12

แนวคิดในการพัฒนา Mobile Application คือจัดทำฐานข้อมูล กำหนดกลุ่มผู้ใช้ กำหนดรายละเอียดข้อมูลที่จะรายงาน สรุปผลการรายงานผ่าน Wep Application ประโยชน์ที่ได้รับคือเจ้าหน้าที่ใช้รายงานได้รวดเร็ว ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลในการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ ยกระดับการให้บริการ วางแผนแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและตรงจุด ประหยัดงบประมาณ การเก็บข้อมูลเป็นระบบ สามารถตรวจสอบย้อนหลังและติดตามการดำเนินการอย่างเป็นระบบ โดยมี นายสุชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 12 นายวัชระ เสือดี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายเนรมิต เทพนอก ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน สชป.12 นายเลอบุญ อุดมทรัพย์ ผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุม รธว. กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

1460

0.png0.png1.png9.png1.png7.png0.png1.png
01 เมษายน 2563
ลิขสิทธิ์ © ๒๕๖๒ กรมชลประทาน | สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด :: ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ :   ictweb@rid.go.th
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 11, Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome และ Safari