ชป.เชียงใหม่จัดกิจกรรมจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย

 

 
58576175 2943953845677636 397152889966952448 n
58704232 2943954725677548 2257902781824237568 n
 

 

 
58113445 2943954859010868 4564818016738476032 n
58608465 2943953962344291 9083510743302668288 n
 

 

 

“ชป.เชียงใหม่จัดกิจกรรมจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย อ่างเก็บน้ำสันหนองตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่”

วันนี้ (2 ตุลาคม 2562) เวลา 09.30น. นายจรินทร์ คงศรีเจริญผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ร่วมกับ นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่มทำพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย” กิจกรรมการกำจัดวัชพืช(จองหูหนูยักษ์)ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำสันหนอง บ้านแพมหมู่ที่ 8 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่” เนื่องจากระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 พื้นที่บริเวณดังกล่าวได้รับผลกระทบจากอิทธิพลพายุโพดุลพัดพาวัชพืชจองหูหนูยักษ์ ลอยมาสะสมในบริเวณอ่างเก็บน้ำเป็นจำนวนมากทำให้เป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการน้ำและก่อให้เกิดคุณภาพน้ำเสียอันเนื่องจากการสะสมของวัชพืชโดย

ทั้งนี้หากไม่รีบดำเนินการกำจัดอาจเกิดการแพร่ขยายพันธ์ุอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์วิทยา โดยมีส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้าราชการ พนักงานราชการ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ประชาชนจิตอาสา เกษตรกรผู้ใช้น้ำ ประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่กรมชลประทานเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ จำนวน 300 คน พร้อมทั้งร่วมกันปล่อยพันธ์ุปลาจำนวน 10000 ตัว ลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติบริเวณอ่างเก็บน้ำสันหนองเพื่อเป็นแหล่งขยายพันธ์ุปลาและเป็นแหล่งโปรตีนของประชาชนในพื้นที่ต่อไป//

1460

0.png0.png1.png9.png1.png7.png0.png5.png
01 เมษายน 2563
ลิขสิทธิ์ © ๒๕๖๒ กรมชลประทาน | สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด :: ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ :   ictweb@rid.go.th
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 11, Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome และ Safari