แอปพลิเคชันบนมือถือ

MOAC App Center
MOAC
ศูนย์รวมแอพพลิเคชั่นเพื่อการเกษตร
เปิดให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจสามารถขอรับบริการและค้นหาความรู้ด้านการเกษตร ผ่านอุปกรณ์ Smart Deviceappstore           googleplay
WMSC
WMSC
รายงานสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน
* รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
* ข้อมูลน้ำในอ่าง
* ข้อมูลน้ำฝน
* ข้อมูลน้ำท่า
* ข้อมูลการเกษตร
appstore           googleplay
My GPF
GPF
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
* ดูรายการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินออม
* เลือก/เปลี่ยนแผนการลงทุน และออมเพิ่ม
* บัตรสมาชิกดิจิทัล กดรับสิทธิพิเศษ ส่วนลดร้านค้า และสวัสดิการ
*บริการข้อมูลส่งเสริมการออม สิทธิประโยชน์สมาชิก และความรู้ทางการเงิน
* โปรแกรมช่วยวางแผน/ประเมินความเพียงพอของรายได้หลังเกษียณ
* บริการนัดหมายปรึกษาข้อมูลทางการเงิน
appstore           googleplay
RID Phone Book
rid phonebook
ระบบสมุดโทรศัพท์ กรมชลประทาน
สามารถค้นหาข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานต่างๆ ภายในกรมชลประทาน ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

appstore           googleplay

1460

0.png0.png1.png5.png3.png0.png7.png9.png
18 กุมภาพันธ์ 2563
ลิขสิทธิ์ © ๒๕๖๒ กรมชลประทาน | สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด :: ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ :   ictweb@rid.go.th
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 11, Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome และ Safari