แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน

  • ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580)
  • แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน
  • แผนยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศของกรมชลประทาน
  • แนวทางการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต

Developed in conjunction with Ext-Joom.com - module for Joomla

1460

0.png0.png3.png4.png0.png5.png5.png3.png
03 ธันวาคม 2563
ลิขสิทธิ์ © ๒๕๖๓ กรมชลประทาน | สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด :: ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ :   ictweb@rid.go.th
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 11, Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome และ Safari