ชป. ร่วมประชุมเร่งรัดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ

 

 
image-1
IMAGE-2
 
 
 
 
 
วันที่ 8 มิถุนายน 2565 นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมพิจารณาเร่งรัดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีนายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานการประชุม โดยมีผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมทางหลวง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 201 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
 
สำหรับการประชุมครั้งนี้ เพื่อติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 54 โครงการ ซึ่งได้มีการพิจารณาแนวทางการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมกับเร่งรัดขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ บรรลุตามแผนงาน และวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์และสร้างความมั่นคงน้ำด้านได้อย่างยั่งยืน ทั้งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ทำการเกษตร และกิจกรรมต่าง ๆ มีอย่างเพียงพอตลอดทั้งปี ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

1460

0.png0.png8.png3.png8.png8.png6.png7.png
28 มิถุนายน 2565
ลิขสิทธิ์ © ๒๕๖๕ กรมชลประทาน | สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด :: ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ :   ictweb@rid.go.th
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 11, Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome และ Safari