สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปลูกข้าว

 

 
image-1
IMAGE-2
 
 
 
 
 
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปลูกข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก โดยมีนายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยนายทินกร เหลือล้น ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9 นายวสันต์ พรหมดีสาร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดนครนายก นายธีรนันต์ เจริญศิริมณี ผู้อำนวยการส่วนกิจกรรมพิเศษ และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ

ในการนี้ นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน ได้กราบบังคมทูลรายงานแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำและกระจายน้ำในพื้นที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและประชาชนโดยรอบ โดยการขุดลอกสระเก็บน้ำภายในพื้นที่กองพันทหารราบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจำนวน 8 แห่ง ขุดลอกคลองระบายน้ำด้านหลังกองพันทหารราบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและก่อสร้างอาคารบังคับน้ำจำนวน 2 แห่ง พร้อมทั้งโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำบ้านหนองกันเกรา โดยการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำและกระจายน้ำจากอ่างเก็บน้ำวัดเขาคอกมายังพื้นที่บ้านหนองกันเกราด้วยระบบท่อส่งน้ำความยาว 3.2 กิโลเมตร และขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกันเกรา

ซึ่งโครงการจัดหาน้ำดังกล่าวเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักสำหรับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและประชาชนโดยรอบประมาณ 125,000 ลูกบาศก์เมตร รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ พร้อมทั้งช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 700 ไร่ ในพื้นที่บ้านหนองกันเกรา ให้มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้เพียงพอตลอดทั้งปี

1460

0.png0.png8.png6.png0.png8.png4.png5.png
12 สิงหาคม 2565
ลิขสิทธิ์ © ๒๕๖๕ กรมชลประทาน | สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด :: ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ :   ictweb@rid.go.th
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 11, Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome และ Safari