สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการ

 

 
image-1
IMAGE-2
 
 
 
 
 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการทหารพันธุ์ดี จ.นครนายก
 
วันเสาร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก โดยมี นายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) นายวัชระ เสือดี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน(ด้านบำรุงรักษา) นายวสันต์ พรหมดีสาร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครนายก นายจักราวุธ สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 9 และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ
 
ในการนี้ นายวัชระ เสือดี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบำรุงรักษา) ได้กราบบังคมทูลรายงาน การสนับสนุนน้ำต้นทุนให้แก่โครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยโครงการทหารพันธุ์ดี มีพื้นที่การเกษตรจำนวน 53 ไร่ ใช้น้ำจากระบบผันน้ำผ่านท่อส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยปรือ ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง มาเก็บไว้ที่อ่างเก็บน้ำคลองโบด เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนอย่างต่อเนื่อง โดยส่งน้ำให้โครงการทหารพันธุ์ดีประมาณ 600 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นปริมาณน้ำที่ส่งให้ตลอดฤดูกาล 0.108 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ทำให้มีปริมาณน้ำสำหรับการดำเนินกิจกรรมต่างๆภายในพื้นที่โครงการฯ อย่างเพียงพอ
 
ซึ่งปัจจุบันปริมาณน้ำคงเหลือ ของอ่างเก็บน้ำคลองโบด ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก มีปริมาณน้ำเก็บกัก 2.395 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 56.35 ของความจุอ่างฯ เทียบกับปริมาณน้ำคงเหลือปีที่ผ่านมา มีปริมาณน้ำเก็บกักมากกว่าปี 2564 จำนวน 1.883 ล้านลูกบาศก์เมตร
 
ขอบคุณภาพจาก สำนักงาน กปร.

1460

0.png0.png8.png8.png8.png9.png5.png0.png
05 ตุลาคม 2565
ลิขสิทธิ์ © ๒๕๖๕ กรมชลประทาน | สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด :: ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ :   ictweb@rid.go.th
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 11, Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome และ Safari