องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

 

 
image-1
IMAGE-2
 
 
 
 

วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15.15 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมด้วยนางสุพร ตรีนรินทร์ ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รักษาราชการแทนรองเลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการฯ โดยมีนายวัชระ เสือดี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบำรุงรักษา) นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 นายสัณฐิต พีรานนท์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมติดตามผลการดำเนินงานโครงการฝายปางไคร้พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

ในการนี้ นายวศิน ลีลาชินาเวศ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงราย ได้บรรยายสรุปผลประโยชน์การดำเนินงานโครงการฝายปางไคร้พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ซึ่งโครงการดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมกับโครงการฝายวังกอกพร้อมระบบส่งน้ำ เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560 ตามที่ราษฎรตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ได้ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับทำการเกษตรกรรมและอุปโภคบริโภค ซึ่งกรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2563 โดยสำนักงาน กปร. ให้งบประมาณสนับสนุน จึงทำให้ราษฎรตำบลแม่เจดีย์ใหม่ รวม 8 หมู่บ้าน จำนวน 3,086 ครัวเรือน ประชากรรวม 9,694 ราย และสนับสนุนพื้นที่การเกษตร จำนวน 4,720 ไร่

ข่าว : กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ภาพ : สำนักงานชลประทานที่ 2

1460

0.png0.png9.png4.png9.png8.png5.png8.png
03 กุมภาพันธ์ 2566
ลิขสิทธิ์ © ๒๕๖๕ กรมชลประทาน | สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด :: ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ :   ictweb@rid.go.th
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 11, Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome และ Safari