องคมนตรี และคณะลงพื้นที่จังหวัดชุมพรและสุราษฎ์ธานี

 

 
58576175 2943953845677636 397152889966952448 n
58704232 2943954725677548 2257902781824237568 n
 

 

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร และสุราษฎ์ธานี โดยมี นายสุชาติ เจริญศรี รองอธิบดีกรมชลประทาน ดร.ชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมรายงานความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน และผลสัมฤทธิ์ของโครงการอาคารอัดน้ำคลองดินแดงพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดย นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 ณ โครงการอาคารอัดน้ำคลองดินแดงพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านเขาหลัก หมู่ที่ 5 ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
 
สำหรับโครงการอาคารอัดน้ำคลองดินแดงพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี 2555 ก่อสร้างแล้วเสร็จไปเมื่อปี 2556 เดิมสามารถกักเก็บน้ำได้ 30,000 ลูกบาศก์เมตร สามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎร ในการอุปโภคบริโภคจำนวน 140 ครัวเรือน 425 คน และในพื้นที่การเกษตร จำนวน 900 ไร่ แต่ปัจจุบันมีความสามารถในการกักเก็บลดลง กรมชลประทานจึงได้ดำเนินการขุดลอกตะกอนดิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำดังเดิม แต่ด้วยความต้องการพื้นที่การชลประทานที่มีมากขึ้น แต่มีน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการ กรมชลประทานโดยสำนักงานชลประทานที่ 14 จึงมีแผนการดำเนินโครงการเพิ่มปริมาณความจุเก็บกักต่อไป ขณะนี้อยู่ในกระบวนการ ศึกษา สำรวจและออกแบบ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำในพื้นที่ต่อไป
 
จากนั้น คณะองคมนตรี ได้เดินทางไปยังโครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำบ้านหัวเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายวิชวิทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายปริญญา สัคคะนายก ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15 ร่วมให้การต้อนรับ และนายสมสวัสดิ์ ฉายสินสอน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี บรรยายสรุปผลการดำเนินงาน
 
โครงการสถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำบ้านหัวเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี 2553 ก่อสร้างแล้วเสร็จไปเมื่อปี 2554 ประกอบด้วยสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 2 แห่ง คือสถานีสูบน้ำบ้านหัวเขา 1 และบ้านหัวเขา 2 พร้อมท่อส่งน้ำและคลองส่งน้ำ นับเป็นโครงการที่ช่วยลดปัญหาการสูญเสียน้ำ ให้มีการใช้น้ำอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อการชลประทาน โดยสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ทำการเกษตร ได้แก่ มะพร้าว นาข้าว แตงโม ยางพารา พืชล้มลุก และสวนปาล์ม ประมาณ 4,320 ไร่
 
สำหรับโครงการอาคารอัดน้ำคลองดินแดงพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ​ และ​ โครงการสถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำบ้านหัวเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ​ เป็นโครงการที่กรมชลประทานรับสนองพระราชดำริจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9​ ในการนี้ นายสุชาติ​ เจริญศรี​ ​รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่ากรมชลประทานมีความมุ่งมั่นในการดำเนินการตามพระราโชบายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการ "สืบสาน รักษา ต่อยอด" โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้น

1460

0.png0.png3.png4.png0.png5.png7.png2.png
03 ธันวาคม 2563
ลิขสิทธิ์ © ๒๕๖๓ กรมชลประทาน | สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด :: ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ :   ictweb@rid.go.th
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 11, Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome และ Safari