องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 3/2564

 

 
58576175 2943953845677636 397152889966952448 n
58704232 2943954725677548 2257902781824237568 n
 

 

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 3/2564 โดยมี นายเฉลิมเกียรติ์ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การตอนรับ ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 335 อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ได้มอบถุงพระราชทานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานความมั่นคง ประกอบด้วย ผู้แทนตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 335 และผู้แทนทหารกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 7 พร้อมทั้งให้โอวาทแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่
 
จากนั้น องคมนตรีและคณะได้เดินทางต่อไปยัง สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้าน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบเสื้อกันหนาวให้แก่เด็กในพื้นที่ และมอบถุงพระราชทานแก่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 6 โครงการ ได้แก่ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้าน สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยเมืองงาม สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยแม่เกี๋ยง สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านเสาแดง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านนาศิริ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่อำเภอไชยปราการและพื้นที่ข้างเคียงพื้นที่ที่ 2 (ห้วยจะค่าน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้ดำเนินการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ในการอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาโครงการในด้านต่างๆ เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น

1460

0.png0.png3.png7.png8.png4.png0.png9.png
23 มกราคม 2564
ลิขสิทธิ์ © ๒๕๖๔ กรมชลประทาน | สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด :: ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ :   ictweb@rid.go.th
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 11, Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome และ Safari