องคมนตรี ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่จังหวัดตราด

 

 
58576175 2943953845677636 397152889966952448 n
58704232 2943954725677548 2257902781824237568 n
 

 

วันที่ 18 มีนาคม 2564 พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดตราด โดยมี นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ราชการจังหวัดตราด ดร.ธเนศร์ สมบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา กรมชลประทาน นายสัณฐิต พีรานนท์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมชลประทาน และนายธำรงศักดิ์ นคราวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตราด พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ณ อาคารรสสุคนธ์ ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด
 
ในการนี้ ดร.ธเนศร์ สมบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา กรมชลประทาน ได้บรรยายสรุปสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน ภาพรวมการดำเนินงานของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดตราด พร้อมกับความเป็นมาและผลสัมฤทธิ์ของโครงการอ่างเก็บน้ำคลองเขาล้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริและอ่างเก็บน้ำคลองมะนาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
จากนั้น องคมนตรีและคณะ ได้ลงพื้นที่ไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำคลองเขาล้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมกับมอบถุงพระราชทานแก่เจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพรานที่ 536 ฐานเขาล้าน จำนวน 60 ชุด และร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่อ่างเก็บน้ำคลองเขาล้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศต่อไป
 
ในช่วงบ่าย องคมนตรีและคณะ ได้เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำคลองมะนาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมี นายธำรงศักดิ์ นคราวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตราด เป็นผู้บรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ และนำชมการบริหารจัดการน้ำของโครงการอ่างเก็บน้ำคลองมะนาวฯ จากนั้นองคมนตรีได้พบปะราษฎรและกลุ่มผู้ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำดังกล่าว

1460

0.png0.png4.png7.png2.png6.png0.png8.png
12 พฤษภาคม 2564
ลิขสิทธิ์ © ๒๕๖๔ กรมชลประทาน | สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด :: ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ :   ictweb@rid.go.th
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 11, Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome และ Safari