ชป. ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

 
58576175 2943953845677636 397152889966952448 n
58704232 2943954725677548 2257902781824237568 n
 

 

วันที่ 29 มี.ค. 64 นายพลากร สุวรรณรัตน์ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีคณะองคมนตรี พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งในส่วนของกรมชลประทาน นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน และนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 101 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพมหานคร
 
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองโครงการฯ โดยมีการนำเสนอเพื่อบรรจุในภารกิจของคณะกรรมการ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยซับสอง จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และโครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี นอกจากนี้ ยังมีโครงการต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่ โครงการปรับปรุงคลองผันน้ำร่องสักและโครงการก่อสร้างฝายร่องขุยพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา ในพื้นที่ภาคกลาง ได้แก่ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำสองฝั่งลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ โครงการอาคารอัดน้ำบ้านเนินทองพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดระนอง รวมทั้งพิจารณาหาแนวทางเร่งรัดขับเคลื่อนอีก 11 โครงการ แบ่งเป็นภาคกลาง 4 โครงการ และภาคใต้ 7 โครงการ ซึ่ง กรมชลประทาน จะเร่งดำเนินตามขั้นตอนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
 
ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามความต้องการของประชาชน
 
กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
29 มีนาคม 2564

1460

0.png0.png4.png4.png8.png4.png1.png6.png
11 เมษายน 2564
ลิขสิทธิ์ © ๒๕๖๔ กรมชลประทาน | สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด :: ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ :   ictweb@rid.go.th
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 11, Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome และ Safari