กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

 

 
58576175 2943953845677636 397152889966952448 n
58704232 2943954725677548 2257902781824237568 n
 

 

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยมี นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. นายสัณฐิต พีรานนท์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นผู้แทนกรมชลประทาน และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ณ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงาน กปร. กรุงเทพมหานคร
 
ปัจจุบันโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว ใช้น้ำในกิจกรรมภายในโรงเรียน ได้แก่ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน และการอุปโภคบริโภค จากแหล่งน้ำของโรงเรียน โดยเมื่อปี 2539 กรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างสระเก็บน้ำให้แก่โรงเรียนจำนวน 1 แห่ง ความจุ 24,400 ลูกบาศก์เมตร เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับทำการเกษตร และใช้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งสระเก็บน้ำดังกล่าวยังสามารถใช้การได้ดี และมีปริมาณน้ำเพียงพอตลอดทั้งปี
 
ภาพ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)

1460

0.png0.png5.png0.png2.png2.png5.png2.png
16 มิถุนายน 2564
ลิขสิทธิ์ © ๒๕๖๔ กรมชลประทาน | สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด :: ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ :   ictweb@rid.go.th
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 11, Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome และ Safari