กรมชลประทาน ปลื้ม! กระแสตอบรับดีเกินคาด นิทรรศการออนไลน์ ยอดรับชมทะลุ 2 ล้าน

 

 
image-1
IMAGE-2
 
 
 
 
 
วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณบุคคล โครงการ และนวัตกรรมดีเด่น กรมชลประทาน ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 120 โดยมี นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ชลประทาน เข้าร่วมพิธี ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร
 
สำหรับพิธีประกาศเกียรติคุณบุคคล โครงการ และนวัตกรรมดีเด่น กรมชลประทาน แบ่งออกเป็น 3 ประเภทรางวัล ประกอบด้วย ประเภทรางวัลข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวนทั้งสิ้น 12 คน ประเภทรางวัลผลงานนวัตกรรมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 2565 จำนวน 8 รางวัล ประเภทรางวัลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 16 รางวัล นอกจากนี้ยังมีรางวัลสำหรับความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบตราสัญลักษณ์ของกิจกรรมต่าง ๆ ที่ใช้ในการดำเนินงานของกรมชลประทาน อีกจำนวน 2 รางวัล
 
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่มีความประพฤติและผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานของโครงการชลประทานที่สามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและความร่วมมือที่ดีของประชาชน และมีการพัฒนาผลงานของโครงการให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้แผนพัฒนางานชลประทานประสบความสำเร็จ ล้วนเป็นประโยชน์ต่อกรมชลประทานทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อสนับสนุนงานตามภารกิจด้านต่าง ๆ ของกรมชลประทาน ต่อไป

1460

0.png0.png8.png3.png8.png8.png6.png7.png
28 มิถุนายน 2565
ลิขสิทธิ์ © ๒๕๖๕ กรมชลประทาน | สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด :: ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ :   ictweb@rid.go.th
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 11, Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome และ Safari