ชป. จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565

 

 
image-1
IMAGE-2
 
 
 
 
 
วันที่ 25 ก.ค. 65 นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา นายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ นายสุริยพล นุชอนงค์ รองอธิบดีฝ่ายบริหาร ดร.วัชระ เสือดี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบำรุงรักษา) นายพงศธร ศิริอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านสำรวจและหรือออกแบบ) นายชุตินทร เพ็ชรไชย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ) พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว เพื่อร่วมปลูกฝังอุดมการณ์เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี
 
ในการนี้ อธิบดีกรมชลประทานได้อ่านคำกราบบังคมทูลถวายพระพร จากนั้นผู้บริหารพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณที่จะเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นพลังของประเทศชาติต่อไป ต่อจากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา และร่วมลงนามถวายพระพร ณ บริเวณสนามหญ้า หน้าอาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร

1460

0.png0.png8.png6.png0.png8.png4.png4.png
12 สิงหาคม 2565
ลิขสิทธิ์ © ๒๕๖๕ กรมชลประทาน | สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด :: ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ :   ictweb@rid.go.th
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 11, Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome และ Safari