กรมชลฯ ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ หลักสูตรนักบริหารระดับสูง กษ.

 

 
image-1
IMAGE-2
 
 
 
 
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ในพิธีมอบประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รุ่นที่ 5 หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ 80-82 และหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลาง รุ่นที่ 100-103 โดยมี นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี เลขานุการกรม ผู้แทนกรมชลประทาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
 
ในการนี้ มีข้าราชการจากกรมชลประทาน เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะเกษตรตราภิภัทร เกษตราธิปัตย์ และเกษตราภิบาล ของสถาบันเกษตราธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ สำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว รวมถึงเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคุณประโยชน์ในการปฎิบัติราชการให้แก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป
 
ข่าว : ศุภสุตา
ภาพ : นัฐวุฒิ

1460

0.png0.png9.png1.png7.png4.png8.png4.png
30 พฤศจิกายน 2565
ลิขสิทธิ์ © ๒๕๖๕ กรมชลประทาน | สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด :: ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ :   ictweb@rid.go.th
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 11, Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome และ Safari