ชป. เพิ่มศักยภาพอ่างฯคลองป่าบอนฯ สร้างความมั่นคงด้านน้ำให้ชาวพัทลุง

 

 

337806413 531793249138623 4321812346113831005 n

337539816 538335668451362 2338653352423736152 n

 

 

 

337991063 123213347371034 6509252344418926249 n

337354401 821364923000731 1344977753199292600 n

 

วันนี้ ( 25 มี.ค. 66 ) นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายการุณ แปลงรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 นายเดช เล็กวิชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง และคณะร่วมลงพื้นที่ติดตามโครงการเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำของอ่างเก็บน้ำคลองป่าบอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 7 บ้านโหล๊ะหาร ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง โดยมี นายสมพล ชุมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า อ่างเก็บน้ำคลองป่าบอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สร้างขึ้นเมื่อปี 2543 เป็นแหล่งเก็บกักน้ำ สามารถส่งน้ำเพื่อสนับสนุนการใช้น้ำให้กับพื้นที่ด้านท้ายได้อย่างเต็มศักยภาพมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา และด้วยอายุการใช้งานที่มีมานาน กรมชลประทาน จึงได้ดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำของอ่างเก็บน้ำคลองป่าบอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยการทำทำนบดินลาดเขื่อนด้านเหนืออ่างเก็บน้ำป่าบอนขึ้น ซึ่งจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ปี 2566 นี้ หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงและเพิ่มศักยภาพของการเก็บกักน้ำได้ 20 ล้าน ลบ.ม. เป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำคัญอีกแห่งหนึ่งของชาวพัทลุง ที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค และบรรเทาอุทกภัย ทั้งยังสามารถส่งน้ำไปยังพื้นที่การเกษตรในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง มีพื้นที่รับประโยชน์ ประมาณ 29,774ไร่ ที่สำคัญเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมเมืองของจังหวัดพัทลุง นับเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับจังหวัดพัทลุงได้อย่างยั่งยืนในอนาคต


ข่าว : เพ็ญฤดี
ภาพ : สุกฤษฎิ์