รักษาการอธิบดีกรมชลประทาน ร่วมเฝ้ารับเสด็จพระเทพฯ ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จังหวัดระยอง

 

 
image-1
image-2
 

 

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายสุริยพล นุชอนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9 นายสัณฐิต พีรานนท์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายกิตติธัช เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ นายสุรชัย นำนาผล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระยอง และนายปกรณ์ สุตสุนทร ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา กรมชลประทาน ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินไปติดตามความก้าวหน้าโครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
 
ในการนี้ นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยกรมชลประทานได้ดำเนินการงานเชื่อมต่อแนวท่อ จากท่อผันน้ำอ่างเก็บน้ำประแสร์-อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ วางท่อส่งน้ำสายหลักขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 250 มิลลิเมตร ระยะทาง 2,859 เมตร พร้อมอาคารประกอบ และวางท่อส่งน้ำสายแยกซอยฝั่งขวา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร ระยะทาง 113 เมตร พร้อมอาคารประกอบ โดยในปัจจุบันโครงการฯ มีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 38.4 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2563 เมื่อโครงการแล้วเสร็จ จะสามารถส่งน้ำสนับสนุนให้แก่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรนวัต ประมาณ 300,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี พร้อมเป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค ให้กับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง

1460

0.png0.png3.png4.png0.png5.png3.png1.png
03 ธันวาคม 2563
ลิขสิทธิ์ © ๒๕๖๓ กรมชลประทาน | สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด :: ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ :   ictweb@rid.go.th
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 11, Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome และ Safari