รองอธิบดีกรมชลประทาน ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงการใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบสารสนเทศ

 

 
image-1
image-2
 

 

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นางรดา รุจิณรงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ ว่าที่ร้อยตรีหญิงณฐมน อยู่เล่ห์ ผู้อำนวยการส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสนเทศ เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการบูรณาการและขับเคลื่อนการใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ ห้อง Mitrtown Hall 1 ชั้น 5 สามย่าน มิตรทาวน์ ถนนพระรามที่ 4 กรุงเทพมหานคร
 
ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงดังกล่าว เป็นการร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย 19 หน่วยงาน ผ่านการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบสารสนเทศ (GIS) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายใต้ชื่อ แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” บูรณาการข้อมูลและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถแลกเปลี่ยนแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตลอดจนการเข้าถึงข้อมูลเชิงพื้นที่เดียวกัน รวมถึงการแจ้งภัยและขอความช่วยเหลือ นำไปสู่การแก้ไขปัญหาเรื่องความสับสนของข้อมูล ความซ้ำซ้อน และความไม่ทั่วถึงในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้เป็นอย่างดี

1460

0.png0.png3.png4.png0.png5.png9.png7.png
03 ธันวาคม 2563
ลิขสิทธิ์ © ๒๕๖๓ กรมชลประทาน | สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด :: ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ :   ictweb@rid.go.th
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 11, Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome และ Safari