ชป.ร่วมวางแผนพัฒนาคลองแสนแสบ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

 

 
image-1
image-2
 

 

 
วันที่ 8 เม.ย. 64ที่ทำเนียบรัฐบาล พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการคณะกรรมการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานความก้าวหน้าและอุปสรรคในการดำเนินโครงการต่างๆ รวมทั้งแผนพัฒนาคลองแสนแสบและคลองสาขา
 
โดยในส่วนของ กรมชลประทาน ได้วางแผนบริหารจัดการน้ำในคลองแสนแสบ แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะเร่งด่วน ด้วยการกำจัดวัชพืชในคลองแสนแสบ ระยะทาง 7.10 กิโลเมตร ปริมาณ 26,000 ตัน ดำเนินการโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร และคลองบางขนาก ระยะทาง 19.20 กิโลเมตร ปริมาณ 14,700 ตัน ดำเนินการโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ปัจจุบันกำจัดไปแล้วกว่า 14,700 ตัน และจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ ส่วนระยะกลางและระยะยาว จะทำการปรับปรุงสถานีและประตูระบายน้ำบางขนาก พร้อมอาคารประกอบ ซึ่งปัจจุบันมีผลความคืบหน้าไปแล้วร้อยละ 42 ของแผนงานฯ นอกจากนี้ ยังมีแผนเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในคลองเปรมประชากรอีก 21 โครงการฯ อาทิ การก่อสร้างประตูระบายน้ำกึ่งถาวร การปรับปรุงประตูระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ตลอดจนการขุดลอกคลอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำ เป็นต้น
 

1460

0.png0.png4.png7.png2.png5.png0.png1.png
12 พฤษภาคม 2564
ลิขสิทธิ์ © ๒๕๖๔ กรมชลประทาน | สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด :: ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ :   ictweb@rid.go.th
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 11, Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome และ Safari