ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566