ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพ.ร.บ.การชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 และ พ.ร.บ.จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558

 

ข้อมูลเกี่ยวกับคำพิพากษา
คำพิพากษาของศาลฎีกา และความคิดเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติชลประทานหลวง พุทธศักราชการ 2485 ดาวน์โหลด
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5768/2530 ดาวน์โหลด
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 14804/2556 ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกี่ยวกับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่องเสร็จที่ 373/2540 บันทึก เรื่อง อำนาจในการขุดลอกทางน้ำชลประทานและการจำหน่ายมูลดินที่ได้จากการขุดลอกทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 ดาวน์โหลด
เรื่องเสร็จที่ 23/2542 บันทึก เรื่อง ความหมายของคำว่า “ผู้ที่อธิบดีมอบหมาย” ตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 ดาวน์โหลด
เรื่องเสร็จที่ 741/2551 บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง หลักเกณฑ์ในการยกเว้น ลดหย่อน และผ่อนชำระค่าชลประทานและเงินเพิ่มตามกฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง ดาวน์โหลด
เรื่องเสร็จที่ 1430/2561 บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การอนุญาตให้เอกชนใช้พื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำที่กรมชลประทานครอบครองทำประโยชน์เพื่อการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ ดาวน์โหลด
เรื่องเสร็จที่ 444/2562 บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การอนุญาตให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำในพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำที่กรมชลประทานครอบครองทำประโยชน์ ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกี่ยวกับมติ ครม. ที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลด

  

1460

0.png0.png9.png4.png9.png8.png6.png0.png
04 กุมภาพันธ์ 2566
ลิขสิทธิ์ © ๒๕๖๕ กรมชลประทาน | สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด :: ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ :   ictweb@rid.go.th
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 11, Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome และ Safari