ชป.เดินหน้าคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำดีเด่นปี 2566 เขตพื้นที่ภาคใต้

 

 
image-1
IMAGE-2
 
 
 
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566 ระดับกรม(รอบคัดเลือก) เป็นวันที่ 4 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Application โดยมี ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมคัดเลือก ณ ห้องประชุม 300 อาคารศูนย์วิศวกรรมกรมชลประทาน ถนนสามเสน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกร กับกรมชลประทาน ในรูปแบบองค์กรผู้ใช้นํ้าชลประทาน เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำชลประทานร่วมกัน รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมชลประทานได้ดำเนินการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่นเป็นประจำทุกปี

สำหรับในวันนี้ เป็นการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับกรม(รอบคัดเลือก) เป็นวันที่ 3 สถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานที่ผ่านการคัดเลือกระดับสำนักงานชลประทานในเขตพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่
1.กลุ่มบริหารการใช้นํ้าชลประทานอ่างเก็บนํ้าห้วยวังเต็น จังหวัดประจวบศีรีขันธ์ โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14
2.กลุ่มบริหารการใช้นํ้าบางทรายนวล จังหวัดสุราษฏร์ธานี โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15
3.กลุ่มบริหารการใช้นํ้าท่าชะมวง - กำแพงเพชร จังหวัดสงขลา โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16
4.กลุ่มบริหารการใช้นํ้าชลประทานตำบลดอน จังหวัดปัตตานี โครงการส่งนํ้าและบำรุงรักษาปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17
ทั้งนี้สถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานที่ชนะเลิศอันดับ 1 จะได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ พลับพลา ที่ประทับมณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกรผู้ใช้นํ้า

1460

0.png0.png8.png6.png0.png8.png4.png5.png
12 สิงหาคม 2565
ลิขสิทธิ์ © ๒๕๖๕ กรมชลประทาน | สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด :: ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ :   ictweb@rid.go.th
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 11, Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome และ Safari