รองอธิบดีกรมชลประทานร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

 
image-1
IMAGE-2
 
 
 
วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 70 พรรษา โดยมีนายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีกรมชลประทาน ร่วมลงนาม ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชสมภพ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 ได้รับพระราชทานพระนามว่า สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ

สำหรับพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำ ในส่วนของกรมชลประทานได้น้อมนำ แนวพระราชดำริ เป็นแนวทางในการสร้างความมั่นคงทางด้านน้ำของประเทศ ได้ช่วยบรรเทาความทุกข์ร้อนของประชาชน และสร้างมิติใหม่ของการมีส่วนร่วมบริหารจัดการน้ำ รวมพลัง สืบสาน รักษา และต่อยอด ใต้ร่มพระบารมี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

และทุกครั้งที่เกิดภัยพิบัติในประเทศไทยอันเกิดจากปัญหาน้ำท่วมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยํหัว จะทรงติดตามสถานการณ์ ”น้ำ” อย่างใกล้ชิดและได้พระราชทานความช่วยเหลือราษฎรอย่างเสมอมา

1460

0.png0.png8.png6.png0.png8.png4.png4.png
12 สิงหาคม 2565
ลิขสิทธิ์ © ๒๕๖๕ กรมชลประทาน | สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด :: ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ :   ictweb@rid.go.th
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 11, Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome และ Safari