อธิบดีชป. ติดตามการระบายน้ำคลองชายทะเล บรรเทาน้ำท่วมในเขตกทม.และปริมณฑล

 

 
image-1
IMAGE-2
 
 
 
วันที่ 11 ก.ย. 65 นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายสุริยพล นุชอนงค์ รองอธิบดีกรมชลประทาน นายเอนก ก้านสังวอน ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล นายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 ดร.ธเนศร์ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี เลขานุการกรม นายวิทยา แก้วมี ผู้อำนวยการกองแผนงาน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ติดตามการระบายน้ำช่วยเหลือพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกตอนล่าง บริเวณสถานีสูบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำและการทำงานของสถานีสูบน้ำต่างๆ ที่มีจุดเชื่อมต่อกับระบบระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร
 
นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝนตกหนักสะสมในช่วงที่ผ่านมา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ได้เดินเครื่องสูบน้ำบริเวณแนวคลองชายทะเล 9 แห่ง เพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยเร็ว ปัจจุบันมีการระบายน้ำรวมกันประมาณ 22.18 ล้านลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งก่อนหน้านี้กรมชลประทานได้วางแผนเร่งระบายน้ำ เพื่อช่วยพื้นที่กรุงเทพมหานคร พร้อมระดมเครื่องจักร เครื่องมือ และเครื่องสูบน้ำ เข้าไปช่วยเหลือพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ ได้กำชับให้สำนักเครื่องจักรกล และสำนักงานชลประทานที่ 11 ตรวจสอบระบบชลประทาน สถานีสูบน้ำ และประตูระบายน้ำต่างๆ ที่มีจุดเชื่อมต่อกับพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้มีความพร้อมในการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มศักยภาพ เตรียมพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ และเครื่องสูบน้ำ ให้พร้อมใช้งานและเข้าไปสนับสนุนการระบายน้ำได้ตลอดเวลา รวมทั้งได้เน้นย้ำให้เร่งรัดการดำเนินงานด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับปริมาณฝนที่อาจตกลงมาเพิ่มได้อีกในระยะต่อไป จนกว่าจะสิ้นสุดฤดูฝน