กรมชลฯ แจงกรณีสถานีสูบน้ำภาษีเจริญ

 

 
image-1
IMAGE-2
 
 
 
กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีที่มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า สถานีสูบน้ำภาษีเจริญ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร สร้างเสร็จแล้วไม่สามารถเดินเครื่องสูบน้ำได้ นั้น
 
นายเดช เล็กวิชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นว่า โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำภาษีเจริญ เป็นสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สร้างขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ในการเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำในคลองภาษีเจริญ ซึ่งเป็นคลองสายหลักที่รับน้ำจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร และนครปฐม ก่อนระบายออกสู่ทะเลให้เร็วขึ้น เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกตอนล่าง รวมไปถึงพื้นที่ชุมชน พื้นที่อุตสาหกรรม และพื้นที่โดยรอบริมแม่น้ำท่าจีน สามารถระบายน้ำได้รวม 45 ลบ.ม./วินาที ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง คืบหน้าแล้วกว่า 87% ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ทั้งโครงการ ยังต้องดำเนินการในส่วนของระบบไฟฟ้า อย่างรอบคอบและรัดกุม และผู้รับจ้างยังไม่ได้ส่งมอบงานทั้งสัญญาให้แก่กรมชลประทาน เนื่องจากมีการแก้ไขแบบก่อสร้างเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนได้อย่างสูงสุด ส่วนกรณีที่ผู้รับจ้างขออุทธรณ์การงด/ลดค่าปรับ นั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 ทำให้การปฏิบัติงานต้องเป็นไปตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนด ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมชลประทาน
 
อนึ่ง เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา นางสาวจอมขวัญ กลับบ้านเกาะ สส.สมุทรสาคร เขต 3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และได้มีการทดสอบการเดินเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่สถานีสูบน้ำภาษีเจริญ พบว่าเครื่องสูบน้ำสามารถเดินเครื่องได้ตามปกติ
 
สำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ปัจจุบันยังอยู่ในเกณฑ์ควบคุม อีกทั้งสถานการณ์น้ำทะเลหนุนในช่วงนี้อยู่ในเกณฑ์ต่ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ได้ทำการพร่องน้ำเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่จะตกลงมาในระยะต่อไป ด้วยการเปิดปิดประตูระบายน้ำ (ปตร.) ตามเวลาน้ำขึ้นน้ำลง อาทิ ปตร.บางพระ ปตร.แป๊ะกง และ ปตร.ภาษีเจริญ เป็นต้น แต่ทว่าหากเกิดฝนตกหนักจนระดับน้ำเริ่มเกินระดับควบคุม ทางโครงการฯ จะเดินเครื่องสูบน้ำที่สถานีสูบน้ำภาษีเจริญทันที เพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลให้เร็วที่สุด ช่วยลดผลกระทบแก่พี่น้องชาวจังหวัดสมุทรสาครและพื้นที่ใกล้เคียง
 
ทั้งนี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาช่วยติดตามการดำเนินงานของกรมชลประทาน เพื่อให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวมมากที่สุด หากมีประเด็นข้อกังวลหรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ที่ โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทร.สายด่วนกรมชลประทาน 1460 ตลอด 24 ชั่วโมง

1460

0.png0.png8.png8.png8.png9.png4.png5.png
05 ตุลาคม 2565
ลิขสิทธิ์ © ๒๕๖๕ กรมชลประทาน | สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด :: ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ :   ictweb@rid.go.th
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 11, Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome และ Safari