กรมชลฯ เดินหน้าศึกษาผลกระทบฯ อ่างฯห้วยทรายขาว หวังบรรเทาน้ำท่วม-น้ำแล้ง จ.พะเยา

 

 
image-1
IMAGE-2
 
 
 
 
#กรมชลประทาน เดินหน้าศึกษา 5 โครงการ ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว จังหวัดพะเยา หวังบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งทั้งระบบให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตามนโยบายของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.)
 
นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน โดยสำนักบริหารโครงการ ได้ดำเนินการศึกษาจัดทำแผนหลักการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อำเภอเชียงม่วนและอำเภอปง จังหวัดพะเยา ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำยมตอนบน มักจะประสบปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงและลาดชัน ปริมาณน้ำจะไหลลงสู่ตอนล่างอย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีแหล่งเก็บกักน้ำน้อยมาก ซึ่งจากผลการศึกษาจัดทำแผน ที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตามขอบเขตของการศึกษาฯ สามารถวิเคราะห์ปัญหาและรวบรวมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำได้ทั้งหมดจำนวน 416 โครงการ และได้คัดเลือกโครงการที่มีศักยภาพในการพัฒนา จำนวน 5 โครงการ จากแผนหลัก มาศึกษาศึกษาความเหมาะสม และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาต่อไป ได้แก่
 
????อ่างเก็บน้ำห้วยขาม บ้านท่าฟ้าเหนือ ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน ความจุเก็บกัก 4.29 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) พื้นที่รับประโยชน์ 2,757 ไร่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติโซน C จำนวน 297 ไร่
????อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ปั๋ง หมู่ 6 บ้านบ่อเบี้ย ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน ความจุเก็บกัก 2.93 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 4,436 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 233 ไร่
????อ่างเก็บน้ำน้ำม่าว หมู่ 6 บ้านหนุน เทศบาลตำบลแม่ยม อำเภอปง ความจุเก็บกัก 1.27 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 4,811 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 88 ไร่
????อ่างเก็บน้ำรวบ หมู่ 9 บ้านแม่ทาย ตำบลออย อำเภอปง ความจุเก็บกัก 2.08 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 1,513 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ 84 ไร่
????อ่างเก็บน้ำห้วงดงดำ (ห้วยแพะ) หมู่ 8 ห้วยคอกหมู ตำบลนาปรัง อำเภอปง ความจุเก็บกัก 3.42 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 1,517 ไร่ ไม่ต้องจัดรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 
ทั้งนี้ การศึกษาความเหมาะสมของทั้ง 5 โครงการ เป็นส่วนหนึ่งภายใต้สัญญาจ้างที่ปรึกษาของ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยโครงการอ่างฯห้วยทรายขาว เป็นโครงการที่มีศักยภาพในการพัฒนา ซึ่งกรมชลประทานได้พิจารณาศึกษารายงานเบื้องต้นไว้ตั้งแต่ปี 2559 แต่เนื่องจากพื้นที่เก็บกักน้ำของอ่างฯ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ จึงต้องดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น เพื่อใช้ประกอบในการดำเนินการของโครงการ โดยปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อมในการออกแบบรายละเอียด และจัดหางบประมาณการก่อสร้างแต่ละโครงการฯ ต่อไป
 
ข่าว : ศศิภา
ภาพ : สำนักบริหารโครงการ
 

1460

0.png0.png9.png1.png7.png4.png8.png2.png
30 พฤศจิกายน 2565
ลิขสิทธิ์ © ๒๕๖๕ กรมชลประทาน | สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด :: ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ :   ictweb@rid.go.th
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 11, Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome และ Safari