กรมชลฯ เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมกำจัดวัชพืชขวางทางน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำให้ ปชช.

 

 
image-1
IMAGE-2
 

 

 
image-1
IMAGE-2
 
 
 
 
          
นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน ที่อาจได้รับผลกระทบจากวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ และการบริหารจัดการน้ำหวังช่วยเหลือพี่น้องประชาชน จึงได้สั่งการให้กรมชลประทานเร่งติดตั้งเครื่องจักรเครื่องมือและเฝ้าระวังกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำในแหล่งน้ำต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้กระทบต่อคุณภาพน้ำและยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำให้เกษตรกรได้อย่างทั่วถึง
 
สำหรับการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องมือ เครื่องจักรในพื้นที่ต่างๆ อาทิ
#ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง บริเวณ ทรบ.พิสนธิ์ ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง บริเวณหมู่ที่ 6 ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
#ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ขนาด 8 นิ้ว อีก 1 เครื่อง ในพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างโคกปาฆาบือซา ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
 
รวมถึงการนำเรือเล็กเข้ากำจัดวัชพืชผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในหลากหลายพื้นที่ อาทิ
#บริเวณคลองเลียบกั้นน้ำเค็ม สมุทรสงคราม – สมุทรสาคร ในเขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
#บริเวณคลอง 2ขวา – 1ซ้าย – 1ขวา ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
#บริเวณแม่น้ำปราณบุรี ในเขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
#บริเวณคลองห้วยแม่ประจันต์ ในเขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจาน หมู่ 3 ตำบลท่าตระคร้อ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
 
ทั้งนี้ กรมชลประทาน จะทำการกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องจักร เครื่องมือ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถส่งน้ำให้กับเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายได้อย่างทั่วถึง เป็นไปตามแผนจัดสรรน้ำฤดูแล้งและแผนเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2565/66 ที่กำหนดไว้