ชป.เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยฯเจ้าพระยาใหญ่ มุ่งบรรเทาปัญหาน้ำท่วมระยะยาว

 

 

338369027 1491000787971045 620948937911276290 n

338535534 608335240816547 3650149101171804520 n

 

 

 

338350412 1207609163292330 1703210308532824745 n

338363346 1657282321381263 1962250827280238082 n

 

 

วันนี้ (28 มี.ค.66) ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย ดร.ธเนศร์ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา นายปกรณ์ สุตสุนทร ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา นายวรพจน์ เพชรนรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3 นายฐนันดร์ สุทธิพิศาล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 นายวัชระ ไกรสัย ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 12 และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วนในพื้นที่เจ้าพระยาใหญ่ โดยมี ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากเหตุอุทกภัยในลุ่มเจ้าพระยาในปี 2565 ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบประมาณ 2.8 ล้านไร่ ใน 16 จังหวัดภาคกลาง สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่ง จึงได้ร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมประมง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กำหนดแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยา ระยะเวลาการดำเนินงาน 3 ปี โดยมีเป้าหมายหลักในการตัดยอดน้ำรวม 3,000 ล้าน ลบ.ม. สำหรับในปีแรกได้ตั้งเป้าตัดยอดน้ำรวม 1,000 ล้าน ลบ.ม.

โดยในส่วนของ กรมชลประทาน ได้กำหนดแผนดำเนินงานในโครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วนในพื้นที่เจ้าพระยาใหญ่ ปี 2566-2568 อาทิ แก้มลิง ขุดลอก ระบบระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ อาคารบังคับน้ำ ฯลฯ รวมทั้งสิ้น 112 โครงการ โดยในปี 2566 มีโครงการฯ ที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 7 โครงการ และอยู่ในระหว่างการเสนองบประมาณอีก 1 โครงการ ซึ่งกรมชลประทานจะเร่งดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด เมื่อหากดำเนินโครงการในปี 66 แล้วเสร็จทั้งหมด จะสามารถตัดยอดน้ำรวมได้ถึง 420 ล้าน ลบ.ม. ช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนได้เป็นอย่างมาก


บุษราคัม/ข่าว
วราภรณ์/ภาพ