กรมชลประทาน จัดกิจกรรม RID Big Cleaning Day สู้ COVID -19

 

 
image-1
image-2
 
 
 
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา เป็นประธานเปิดกิจกรรม RID Big Cleaning Day สู้ COVID -19 โดยมี นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี เลขานุการกรม เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม จากนั้น ได้ร่วมกับนายธีระพล ตั๊งสมบุญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา นายเอนก ก้านสังวอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ทำความสะอาดสถานที่ทำงานภายในสำนัก กองต่างๆ และบริเวณพื้นที่โดยรอบ พร้อมทั้ง เยี่ยมชม และให้กำลังใจบุคคลากรที่ร่วมกิจกรรม ณ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร
 
ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ที่มีสถานการณ์น่ากังวลในปัจจุบัน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด กรมชลประทานจึงได้จัดตั้งศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ขึ้น ซึ่งมีแนวทางในการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ภายในกรมชลประทานมาอย่างสม่ำเสมอ การจัดกิจกรรม RID Big Cleaning Day สู้ COVID -19 ในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสที่ดีบุคลากรชาวชลประทาน จะได้ร่วมแรง ร่วมใจ ในการทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงาน ให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี ถูกสุขลักษณะ และลดความเสี่ยงจากโรคระบาด
 
นอกจากนี้ การจัดกิจกรรม RID Big Cleaning Day สู้ COVID -19 ยังได้จัดขึ้น ณ กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายวรวิทย์ บุณยเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 เป็นผู้นำจัดกิจกรรม และร่วมทำความสะอาดกับ นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากสำนัก กองต่างๆ ในพื้นที่กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด อีกด้วย
 
 

1460

0.png0.png4.png0.png7.png5.png2.png5.png
27 กุมภาพันธ์ 2564
ลิขสิทธิ์ © ๒๕๖๔ กรมชลประทาน | สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด :: ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ :   ictweb@rid.go.th
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 11, Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome และ Safari