รองฯ เฉลิมเกียรติ ติดตามความคืบหน้างานก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งฝั่งขวาท้ายเขื่อนพระราม 6

 

 
image-1
image-2
 
 
 
 
วันที่ 26 มีนาคม 2564 ที่เขื่อนพระราม 6 จ.พระนครศรีอยุธยา นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เดินทางไปติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งฝั่งขวาท้ายเขื่อนพระราม 6 (ระยะ 3) โดยมี นายอำพล ฤทธิ์มณี ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน
 
สำหรับงานก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งฝั่งขวาท้ายเขื่อนพระราม 6 บริเวณตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีขนาดความกว้าง 15 เมตร ยาว 468 เมตร อยู่ระหว่างการก่อสร้างในระยะ 3 เป็นงานเทคอนกรีตโครงสร้างเอ็นทับหัวเสาเข็มพืดและเสาเข็มสมอแล้ว ระยะทาง 200 เมตร มีการดำเนินงานเทคอนกรีตคานรัดหัวเสาเข็มและเพิ่มความยาวเสาเข็มพืด เสาเข็มสมอตีนเขื่อน จากเดิมยาว 6 เมตร เป็น 10 เมตร และดำเนินการเพิ่มงานหินทิ้งบริเวณตีนเขื่อนเพื่อปรับปรุงตามสภาพแวดล้อมของพื้นที่ให้เอืัออำนวยต่อการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ชลประทานต่อไป
 
ทั้งนี้ รองฯเฉลิมเกียรติ ได้ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งฝั่งขวาท้ายเขื่อนพระราม 6 ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ หากมีอุปสรรคหรือปัญหาให้เร่งรีบแก้ไขทันที เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้ร่วมกันบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยกันขับเคลื่อนงานให้สอดคล้องกับระยะเวลาและแผนงานการก่อสร้างที่กำหนดไว้ เพื่อให้งานเสร็จตามแผนและตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้ใช้น้ำต่อไป
 
จากนั้น รองอธิบดีกรมชลประทาน และคณะได้ลงพื้นที่ไปสำรวจบริเวณหน้างานก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งฝั่งขวาท้ายเขื่อนพระราม 6 เพื่อตรวจสอบสภาพพื้นที่และความก้าวหน้าของงาน
 
 

1460

0.png0.png4.png4.png8.png3.png9.png5.png
11 เมษายน 2564
ลิขสิทธิ์ © ๒๕๖๔ กรมชลประทาน | สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด :: ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ :   ictweb@rid.go.th
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 11, Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome และ Safari