ป้ายประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ คัตเอาท์

โลโก้ 121 ปี

โลโก้ 120 ปี

โลโก้ 119 ปี

โลโก้ 118 ปี

โลโก้ 117 ปี

โลโก้ 116 ปี

โลโก้ 115 ปี

โลโก้ 114 ปี

โลโก้ 113 ปี

โลโก้ 112 ปี

อธิบดีคนที่ 34
นายประพิศ จันทร์มา

ceo34

ดาวน์โหลดไฟล์

อธิบดีคนที่ 33
นายทองเปลว กองจันทร์

ceo33

ดาวน์โหลดไฟล์

อธิบดีคนที่ 32
นายสมเกียรติ ประจำวงษ์

ceo32

ดาวน์โหลดไฟล์

อธิบดีคนที่ 31
นายสัญชัย เกตุวรชัย

ceo31

ดาวน์โหลดไฟล์

อธิบดีคนที่ 30
นายสุเทพ น้อยไพโรจน์

ceo30

ดาวน์โหลดไฟล์

อธิบดีคนที่ 29
นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ

ceo29

ดาวน์โหลดไฟล์

อธิบดีคนที่ 28
นายชลิต ดำรงศักดิ์

ceo28

ดาวน์โหลดไฟล์

อธิบดีคนที่ 27
นายธีระ วงศ์สมุทร

ceo27

ดาวน์โหลดไฟล์

อธิบดีคนที่ 26
นายสามารถ โชคคณาพิทักษ์

ceo26

ดาวน์โหลดไฟล์

อธิบดีคนที่ 25
นายกิจจา ผลภาษี

ceo25

ดาวน์โหลดไฟล์

อธิบดีคนที่ 24
นายปราโมทย์ ไม้กลัด

ceo24

ดาวน์โหลดไฟล์

อธิบดีคนที่ 23
นายรุ่งเรือง จุลชาต

ceo23

ดาวน์โหลดไฟล์

อธิบดีคนที่ 22
นายสวัสดิ์ วัฒนายากร

ceo22

ดาวน์โหลดไฟล์

อธิบดีคนที่ 21
นายยุทธ กิ่งเกตุ

ceo21

ดาวน์โหลดไฟล์

อธิบดีคนที่ 20
นายเล็ก จินดาสงวน

ceo20

ดาวน์โหลดไฟล์

อธิบดีคนที่ 19
นายจริย์ ตุลยานนท์

ceo19

ดาวน์โหลดไฟล์

อธิบดีคนที่ 18
นายสุหะ ถนอมสิงห์

ceo18

ดาวน์โหลดไฟล์

อธิบดีคนที่ 17
นายประกายพฤกษ์ ศรุตานนท์

ceo9

ดาวน์โหลดไฟล์

อธิบดีคนที่ 16
ร้อยเอกสุนทร เรืองเล็ก

ceo16

ดาวน์โหลดไฟล์

อธิบดีคนที่ 15
นายมนัส ปิติวงษ์

ceo15

ดาวน์โหลดไฟล์

อธิบดีคนที่ 14
นายแสวง พูลสุข

ceo14

ดาวน์โหลดไฟล์

อธิบดีคนที่ 13
หม่อมหลวงเชิงชาญ กำภู

ceo13

ดาวน์โหลดไฟล์

อธิบดีคนที่ 12
หม่อมหลวงชูชาติ กำภู

ceo12

ดาวน์โหลดไฟล์

อธิบดีคนที่ 11
หลวงสินธุกิจปรีชา

ceo9

ดาวน์โหลดไฟล์

อธิบดีคนที่ 10
นายจรูญ สืบแสง

ceo11

ดาวน์โหลดไฟล์

อธิบดีคนที่ 9
พระพิศาลสุขุมวิท

ceo9

ดาวน์โหลดไฟล์

อธิบดีคนที่ 8
พลตรีพระอุดมโยธาธิยุต

ceo8

ดาวน์โหลดไฟล์

อธิบดีคนที่ 7
พระยาชลมารคพิจารณ์

ceo7

ดาวน์โหลดไฟล์

อธิบดีคนที่ 6
เจ้าพระยาพลเทพ

ceo6

ดาวน์โหลดไฟล์

อธิบดีคนที่ 5
นายอาร์.ซี.อาร์.วิลสัน

ceo5

ดาวน์โหลดไฟล์

อธิบดีคนที่ 4
เซอร์ ทอมมัส วอร์ด

ceo4

ดาวน์โหลดไฟล์

อธิบดีคนที่ 3
พระยาสวัสดิ์วรวิถี

ceo3

ดาวน์โหลดไฟล์

อธิบดีคนที่ 2
นาย เย วันทู เบอร์เก็น

ceo2

ดาวน์โหลดไฟล์

อธิบดีคนที่ 1
นาย เย โฮมัน วัน เดอร์ ไฮเด

ceo1

ดาวน์โหลดไฟล์

ตราสัญลักษณ์ กรมชลประทาน

ภาพตัวอย่าง Logo กรมชลประทาน 4 สี

RID Logo 4 TH

RID Logo 4 EN

ภาพตัวอย่าง Logo กรมชลประทาน 1 สี

RID Logo 1 TH

RID Logo 1 EN

Logo กรมชลประทาน สำหรับ งานปัก

แบบที่ 1

RID Logo 4 TH

RID Logo 4 EN

แบบที่ 2

RID Logo 1 TH

RID Logo 1 EN

คู่มือเอกลักษณ์องค์กร หน้าปกสีฟ้า

rid-ci-book

รูปแบบตัวอักษรไทย-อังกฤษ ใช้ฟอนต์ DilleniaUPC (Regular)

RID Logo 4 TH

Font-EN

นามบัตร

BussinessCard Font

BussinessCard Font

ซองจดหมาย

BussinessCard Font

โปสเตอร์

BussinessCard Font

แผ่นผับ

BussinessCard Font

ป้ายบอกทาง

RID-signage

ป้ายชื่อ

RID-signage

ยานพาหนะ

หมายเลขประจำยานพาหนะ

vehicle logo on grid

1460 ชลประทาน บริการประชาชน

BussinessCard Font

รถตู้

vehicle logo on grid

รถยนต์อเนกประสงค์

แบบที่ 1

forturner-side

แบบที่ 2

forturner-side

แบบที่ 3

forturner-side

รถกระบะ

ด้านข้าง

BussinessCard Font

ด้านหลัง

vigo-back

รถบรรทุกน้ำ

ด้านข้าง

BussinessCard Font

ด้านหลัง

vigo-back

ของที่ระลึก

ถ้วยกาแฟ

cup

แก้วน้ำ

glass

เสื้อแจ็คเก็ต

jacket

เสื้อสูท

RID-signage

หมวก

cup

เสื้อโปโล

glass

ร่ม

07 tent

เต็นท์

RID-signage

ทางเข้าและรั้ว

ประตู

RID-signage

เขื่อน

RID-signage

รั้ว

RID-signage

เพลง 84 พรรษา ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำ

พ่อหลวงของชลประทาน [Official MV]

มหาราช ปราชญ์แห่งน้ำ

WATER for All

กรมชลประทานเพื่อประชาชน

ชลประทานชูชาติ