ดาวน์โหลดป้ายประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ คัตเอาท์ E-book ฟรี

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
610728
 
ตราสัญลักษณ์ กรมชลประทาน

Logo กรมชลประทาน สำหรับ งานปัก
คู่มือเอกลักษณ์องค์กร หน้าปกสีฟ้า
รูปแบบตัวอักษรไทย-อังกฤษ ใช้ฟอนต์ DilleniaUPC (Regular)


ซองจดหมาย


ยานพาหนะ
หมายเลขประจำยานพาหนะ

1460 ชลประทาน บริการประชาชน


รถตู้
ด้านหลัง

ด้านข้าง

รถยนต์อเนกประสงค์
ด้านหลัง

ด้านข้าง


รถกระบะ
ด้านหลัง

ด้านข้าง

รถบรรทุกน้ำ
ด้านหลัง

ด้านข้าง


ของที่ระลึก

ทางเข้าและรั้ว
 
 
 
โลโก้ 120 ปี
116y 800px
โลโก้ 119 ปี
logo117 RID
โลโก้ 118 ปี
logo117 RID
โลโก้ 117 ปี
logo117 RID
โลโก้ 116 ปี
116y 800px
โลโก้ 115 ปี
115
โลโก้ 114 ปี
114y
โลโก้ 113 ปี
113y
โลโก้ 112 ปี
112y
 
 
อธิบดีคนที่ 34
นายประพิศ จันทร์มา
ceo33
อธิบดีคนที่ 33
นายทองเปลว กองจันทร์
ceo33
อธิบดีคนที่ 32
นายสมเกียรติ ประจำวงษ์
ceo32
อธิบดีคนที่ 31
นายสัญชัย เกตุวรชัย
ceo31
อธิบดีคนที่ 30
นายสุเทพ น้อยไพโรจน์
ceo30
อธิบดีคนที่ 29
นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ
ceo29
อธิบดีคนที่ 28
นายชลิต ดำรงศักดิ์
ceo28
อธิบดีคนที่ 27
นายธีระ วงศ์สมุทร
ceo27
อธิบดีคนที่ 26
นายสามารถ โชคคณาพิทักษ์
ceo26
อธิบดีคนที่ 25
นายกิจจา ผลภาษี
ceo25
อธิบดีคนที่ 24
นายปราโมทย์ ไม้กลัด
ceo24
อธิบดีคนที่ 23
นายรุ่งเรือง จุลชาต
ceo23
อธิบดีคนที่ 22
นายสวัสดิ์ วัฒนายากร
ceo22
อธิบดีคนที่ 21
นายยุทธ กิ่งเกตุ
ceo21
อธิบดีคนที่ 20
นายเล็ก จินดาสงวน
ceo20
อธิบดีคนที่ 19
นายจริย์ ตุลยานนท์
ceo19
อธิบดีคนที่ 18
นายสุหะ ถนอมสิงห์
ceo18
อธิบดีคนที่ 17
นายประกายพฤกษ์ ศรุตานนท์
ceo17
อธิบดีคนที่ 16
ร้อยเอกสุนทร เรืองเล็ก
ceo16
อธิบดีคนที่ 15
นายมนัส ปิติวงษ์
ceo15
อธิบดีคนที่ 14
นายแสวง พูลสุข
ceo14
อธิบดีคนที่ 13
หม่อมหลวงเชิงชาญ กำภู
ceo13
อธิบดีคนที่ 12
หม่อมหลวงชูชาติ กำภู
ceo12
อธิบดีคนที่ 11
หลวงสินธุกิจปรีชา
ceo11
อธิบดีคนที่ 10
นายจรูญ สืบแสง
ceo10
อธิบดีคนที่ 9
พระพิศาลสุขุมวิท
ceo9
อธิบดีคนที่ 8
พลตรีพระอุดมโยธาธิยุต
ceo8
อธิบดีคนที่ 7
พระยาชลมารคพิจารณ์
ceo7
อธิบดีคนที่ 6
เจ้าพระยาพลเทพ
ceo6
อธิบดีคนที่ 5
นายอาร์.ซี.อาร์.วิลสัน
ceo5
อธิบดีคนที่ 4
เซอร์ ทอมมัส วอร์ด
ceo4
อธิบดีคนที่ 3
พระยาสวัสดิ์วรวิถี
ceo3
อธิบดีคนที่ 2
นาย เย วันทู เบอร์เก็น
ceo2
อธิบดีคนที่ 1
นาย เย โฮมัน วัน เดอร์ ไฮเด
ceo1
 
แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อน
นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และยุทธศาสตร์กรมชลประทาน
RID NO.1
 
การขับเคลื่อนงานด้านบริหาร
โดย ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล
รองอธิบดีกรมชลประทาน ฝ่ายบริหาร
power point  taweesak
แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อน
นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และยุทธศาสตร์กรมชลประทาน สายงานวิชาการ
power point chalearmkiat
แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อน
นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และยุทธศาสตร์กรมชลประทาน โดย รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง
power point prapit
เพลง 84 พรรษา ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำ
เพลงพ่อหลวงของชลประทาน
เพลงมหาราช ปราชญ์แห่งน้ำ
เพลงค่านิยมและวัฒนธรรม กรมชลประทาน
เพลงกรมชลประทานเพื่อประชาชน
เพลงชลประทานชูชาติ

1460

0.png0.png9.png4.png9.png8.png6.png2.png
04 กุมภาพันธ์ 2566
ลิขสิทธิ์ © ๒๕๖๕ กรมชลประทาน | สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด :: ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ :   ictweb@rid.go.th
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 11, Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome และ Safari