แอปพลิเคชันบนมือถือ

MOAC App Center
MOAC
ศูนย์รวมแอพพลิเคชั่นเพื่อการเกษตร
เปิดให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจสามารถขอรับบริการและค้นหาความรู้ด้านการเกษตร ผ่านอุปกรณ์ Smart Device 
appstore           googleplay
WMSC
WMSC
รายงานสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน
* รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
* ข้อมูลน้ำในอ่าง
* ข้อมูลน้ำฝน
* ข้อมูลน้ำท่า
* ข้อมูลการเกษตร
*
appstore           googleplay
My GPF
GPF
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
* ดูรายการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินออม
* เลือก/เปลี่ยนแผนการลงทุน และออมเพิ่ม
* บัตรสมาชิกดิจิทัล กดรับสิทธิพิเศษ ส่วนลดร้านค้า และสวัสดิการ
*บริการข้อมูลส่งเสริมการออม สิทธิประโยชน์สมาชิก และความรู้ทางการเงิน
* โปรแกรมช่วยวางแผน/ประเมินความเพียงพอของรายได้หลังเกษียณ
* บริการนัดหมายปรึกษาข้อมูลทางการเงิน
appstore           googleplay
สมุดโทรศัพท์กรมชลประทาน
MOAC
สมุดโทรศัพท์กรมชลประทาน
เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นในรูปแบบ Mobile Application เพื่อรองรับการใช้งานบนอุปกรณ์พกพา สามารถค้นหาข้อมูลการติดต่อบุคลากรกรมชลประทาน ที่อยู่และข้อมูลการติดต่อหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน


 
appstore            
พ้นภัย PhonPhai
MOAC
พ้นภัย PhonPhai
The Thai Red Cross Society
เป็นแอปพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นเพื่อการแจ้งภัยพิบัติ และร้องขอความช่วยเหลือ รวมทั้งให้ทุกหน่วยงานสามารถเห็นภาพรวมของการร้องขอ และให้ความช่วยเหลือได้พร้อมกัน เพื่อลดความซ้ำซ้อน ลดความคลาดเคลื่อน ขาดความชัดเจนของข้อมูล ความล่าช้าในการขนส่งทรัพยากร รวมถึงการส่งต่อข้อมูลผู้ประสบภัย
 
appstore           googleplay
 

1460

0.png0.png9.png1.png7.png4.png9.png3.png
30 พฤศจิกายน 2565
ลิขสิทธิ์ © ๒๕๖๕ กรมชลประทาน | สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด :: ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ :   ictweb@rid.go.th
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 11, Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome และ Safari