ทำเนียบผู้บริหาร

 
thongpleawนายประพิศ จันทร์มา
อธิบดีกรมชลประทาน

ติดต่อผู้บริหาร
โทร 0-2241-0065, 0-2241-0250
 

thaweesak2นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล
รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา

ติดต่อผู้บริหาร
โทร 0-2669-4247
thaweesak2นายชูชาติ รักจิตร
รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง

ติดต่อผู้บริหาร
โทร 0-2241-2690
chk2นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์
รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ

ติดต่อผู้บริหาร
โทร 0-2241-2057, 0-2669-0804
chk2นายชูชาติ รักจิตร
รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง
รักษาราชการแทน รองอธิบดีฝ่ายบริการ


chk2นายสมพร อารยชาติสกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านควบคุมการก่อสร้าง)
Sompornนายวัชระ เสือดี
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน
 (ด้านบำรุงรักษา)
Sompornนายพงศธร ศิริอ่อน
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านสำรวจหรือออกแบบ)
Sompornนายชุตินทร เพ็ชรไชย
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านวางแผนและโครงการ)

chk2
นายประพิศ จันทร์มา
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (DCIO)

ติดต่อผู้บริหาร
สายใน 2330, 2305
โทร 0-2241-0065, 0-2241-0250
แฟกซ์ 0-2241-3026

 


chk2
นายชูชาติ รักจิตร
ผู้บริหารข้อมูลระดับสูง (CDO)

ติดต่อผู้บริหาร
สายใน 2501, 2613
โทร  0-2241-0257
แฟกซ์ 0-2669-2445

1460

0.png0.png7.png8.png0.png5.png8.png6.png
19 มกราคม 2565
ลิขสิทธิ์ © ๒๕๖๔ กรมชลประทาน | สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด :: ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ :   ictweb@rid.go.th
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 11, Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome และ Safari