ทำเนียบผู้บริหาร

 
thongpleawนายประพิศ จันทร์มา
อธิบดีกรมชลประทาน

ติดต่อผู้บริหาร
โทร 0-2241-0065, 0-2241-0250
 

thaweesak2นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล
รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา

ติดต่อผู้บริหาร
โทร 0-2669-4247-
รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง
chk2นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์
รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ

ติดต่อผู้บริหาร
โทร 0-2241-0257, 0-2669-0804-

รองอธิบดีฝ่ายบริหาร

 

-
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านวางแผนและโครงการ)

-

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา
 (ด้านควบคุมการก่อสร้าง)

 

-
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านสำรวจหรือออกแบบ)

-

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน
(ด้านบำรุงรักษา)

 

chk2นายประพิศ จันทร์มา
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (DCIO)

ติดต่อผู้บริหาร
สายใน 2330, 2305
โทร 0-2241-0065, 0-2241-0250
แฟกซ์ 0-2241-3026

 

chk2นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์
ผู้บริหารข้อมูลระดับสูง (CDO)

ติดต่อผู้บริหาร
สายใน 2501, 2613
โทร  0-2241-0257
แฟกซ์ 0-2669-2445

1460

0.png0.png4.png7.png2.png5.png5.png8.png
12 พฤษภาคม 2564
ลิขสิทธิ์ © ๒๕๖๔ กรมชลประทาน | สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด :: ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ :   ictweb@rid.go.th
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 11, Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome และ Safari