ทำเนียบผู้บริหาร

 
Prapitนายประพิศ จันทร์มา
อธิบดีกรมชลประทาน

ติดต่อผู้บริหาร
โทร 0-2241-0065, 0-2241-0250
 

Thaweesakนายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล
รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา

ติดต่อผู้บริหาร
โทร 0-2669-4247
Suriyapolนายสุริยพล นุชอนงค์
รองอธิบดีฝ่ายบริหาร
ติดต่อผู้บริหาร
โทร 0-2243-6919
Chalearmkiatนายวิทยา แก้วมี
รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ

ติดต่อผู้บริหาร
โทร 0-2241-2057, 0-2669-0804
Chuchatนายชูชาติ รักจิตร
รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง
ติดต่อผู้บริหาร
โทร 0-2241-2690

 
Watcharaนายวัชระ เสือดี
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน
(ด้านบำรุงรักษา)
Pongsatornนายพงศธร ศิริอ่อน
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านสำรวจหรือออกแบบ)
Pongsatornนายพงศธร ศิริอ่อน
(รก.) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านควบคุมการก่อสร้าง)
Sompornนายชุตินทร เพ็ชรไชย
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านวางแผนและโครงการ)

Prapit
นายประพิศ จันทร์มา
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (DCIO)

ติดต่อผู้บริหาร
สายใน 2330, 2305
โทร 0-2241-0065, 0-2241-0250
แฟกซ์ 0-2241-3026

 


Suriyapol
นายสุริยพล นุชอนงค์
ผู้บริหารข้อมูลระดับสูง (CDO)

ติดต่อผู้บริหาร
สายใน 2320, 2839
โทร 0-2243-6919
แฟกซ์ 0-2243-6918

1460

0.png0.png9.png4.png9.png8.png5.png9.png
03 กุมภาพันธ์ 2566
ลิขสิทธิ์ © ๒๕๖๕ กรมชลประทาน | สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด :: ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ :   ictweb@rid.go.th
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 11, Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome และ Safari