ทำเนียบผู้บริหาร

 

praphit

นายประพิศ จันทร์มา
อธิบดีกรมชลประทาน

ติดต่อผู้บริหาร
โทร 0-2241-0065, 0-2241-0250

 

 

thaweesak

นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล
รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา

ติดต่อผู้บริหาร
โทร 0-2669-4247

det

นายเดช เล็กวิชัย 
รองอธิบดีฝ่ายบริหาร

ติดต่อผู้บริหาร
โทร 0-2667-3152

wittaya

นายวิทยา แก้วมี
รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ

ติดต่อผู้บริหาร
โทร 0-2241-2057, 0-2669-0804

suriyapol

นายสุริยพล นุชอนงค์
รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง

ติดต่อผู้บริหาร
โทร 0-2243-6919

 

watchara

นายวัชระ เสือดี
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน
(ด้านบำรุงรักษา)

ติดต่อผู้บริหาร
โทร 0-2669-3595

pongsatorn

นายพงศธร ศิริอ่อน
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านสำรวจหรือออกแบบ)

ติดต่อผู้บริหาร
โทร 0-2669-4264, 0-2664-5052

pongsatorn

นายพงศธร ศิริอ่อน
(รก.) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านควบคุมการก่อสร้าง)

ติดต่อผู้บริหาร
โทร 0-2669-4264, 0-2664-5052

chutintorn

นายชุตินทร เพ็ชรไชย
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านวางแผนและโครงการ)

ติดต่อผู้บริหาร
โทร 0-2669-3598

 

praphit

นายประพิศ จันทร์มา
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (DCIO)

ติดต่อผู้บริหาร
โทร 0-2241-0065, 0-2241-0250

 

 

 

Det

นายเดช เล็กวิชัย
ผู้บริหารข้อมูลระดับสูง (CDO)

ติดต่อผู้บริหาร
โทร 0-2667-3152