ติดต่อกรม

กรมชลประทาน สามเสน

811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ตู้ปณ. 1460 ปณฝ. บางกระบือ เขตดุสิต กทม. 10301
  02-241-0020 ถึง 29       02-243-0966
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Google Map

RID Samsen Map TH

กรมชลประทาน ปากเกร็ด

200 หมู่ 1 ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
  0-2583-6050 ถึง 69
  VPN 4112, 7011, 7012, 7041 ถึง 7048
ศูนย์สื่อสารปากเกร็ด     02-583-8911     02-583-8348
 Google Map

RID Pak Kred Map TH