คำรับรองการปฏิบัติราชการ

RabrongKromchol61

 

รายละเอียดตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์

RabrongKromchol60

 

รายละเอียดตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลดไฟล์

RabrongKromchol61

 

รายละเอียดตัวชี้วัด คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ดาวน์โหลดไฟล์

RabrongKromchol58

 

รายละเอียดตัวชี้วัด คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ดาวน์โหลดไฟล์

RabrongKromchol57

 

รายละเอียดตัวชี้วัด คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ดาวน์โหลดไฟล์

RabrongKromchol56

 

รายละเอียดตัวชี้วัด คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ดาวน์โหลดไฟล์

RabrongKromchol55

 

รายละเอียดตัวชี้วัด คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ดาวน์โหลดไฟล์

RabrongKromchol54

 

รายละเอียดตัวชี้วัด คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ดาวน์โหลดไฟล์

RabrongKromchol53

 

รายละเอียดตัวชี้วัด คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ดาวน์โหลดไฟล์

RabrongKromchol52

 

รายละเอียดตัวชี้วัด คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

ดาวน์โหลดไฟล์

RabrongKromchol51

 

รายละเอียดตัวชี้วัด คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ดาวน์โหลดไฟล์

RabrongKromchol50

 

รายละเอียดตัวชี้วัด คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ดาวน์โหลดไฟล์

RabrongKromchol49

 

รายละเอียดตัวชี้วัด คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

ดาวน์โหลดไฟล์

RabrongKromchol48

 

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548

ดาวน์โหลดไฟล์

RabrongKromchol47

 

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

ดาวน์โหลดไฟล์